ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Πρακτικά Συνεδρίου Top Level Meeting
Πρακτικά Συνεδρίου Security World
Πρακτικά 22ου Συνεδρίου Greek ICT Forum
Πρακτικά 6ου ICT Security World
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Smart Cities
Πρακτικά 10ου E-Goverment
Πρακτικά 7ου ICT Security
Πρακτικά 11ου E-Goverment
24ο Greek ICT Forum Infomobility World
1st Athens Space Satellite Industry Summit
2o Athens Space & Satellite Industry Summit
Πρακτικά 2ου Athens for Industry 4.0

Κατεβάστε τα πρακτικά των συνεδρίων από το περίπτερο της TeamWorks ή ξεφυλλίστε τα από το παραπάνω index