DIGITAL TRANSFORMATION ’22

DIGITAL TRANSFORMATION ’22
ETHΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

 

Κατεβάστε την Ειδική Έκδοση από το περίπτερο της TeamWorks σε μορφή pdf
ή ξεφυλλίστε την από το παραπάνω index

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ’21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗ ’21
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗ ’21 – ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ